Happiness is…

Happiness is voor iedereen anders. Maar wat is het gemeenschappelijke deel dat voor ons allen geldt?

Succesvol

Hoe jij over jezelf denkt is van invloed op het succes dat je hebt 🍀. Wat zijn nou de bepalende factoren voor mensen om succesvol te zijn? Is het simpelweg een kwestie van hard werken? Of is die uitmuntende intelligentie of het hebben van een bepaald talent de doorslaggevende factor? Steeds vaker wordt er in…

H = S + C + V ?!?

Martin Seligman schreef het baanbrekende boek: Authentic happiness. Een studie naar geluk en hoe je dat kunt vergroten…

Piekeraar

Piekeren is heel mens eigen maar is het wel zo handig…

Dear Self

Self compassion is a powerful tool to…Read more.

Momentarily

Bad habits, there is a remedy! Living in the here and now, when we focus our…Read more.

Creature of New Habits

We are slowly going to start with replacing these “bad habits” for newer, healthier ones…Read more.